Фiлософія є відповіддю на особливі потреби людського духуYulia Lipnitskaya Рейтинг 651

28.09.2016 21:01:09
Фinософія є відповіддю на особливі потреби людського духу, хоча духовне життя і культура не зводяться лише до філософії. Вона виникає там, де з'являеться особлива потреба в ній, в теоретичному розмірковуванні над найзагальнішими і найсуттєвішими проблемами людського буття. Тому приступаючи до вивчення фiлософії, ми попадаемо в царство теоретичного розуму, століттями зібраної мудрості. З давніх часів під філософією розумілось прагнення до найвищого пізнання, що відрізняло її від житейської та інших форм знання, а також від релігійноміфологічного розуміння світу. З виникненням філософії в духовній культурі людства закріпилось рефлексивне (лат. reflexiо-розмірковую, оцінюю), а не безпосередньо- емпіричне відношення до світу, до самого себе і свого мислення. Термін "філософія" буквально означає - любов до мудрості. Загальновизнано, що філософія виникала у Vl-V ст. до н.е. в Греції. Тут і з'являеться саме слово філософія. Класичними філософськими творами стали праці Платона і Аристотеля (384-322 рр. до н.е). У творах цих видатних грецьких мислителів були вперше поставлені обґрунтовано розглянуті й певним чином вирішені проблеми, які отримали назву філософських. Твори Платона і Аристотеля сприймалися і сприймаються до сьогодні як зразки філософського знання взагалі. Водночас теза про філософію як породження елінського генію і про Еладу як батьківщину філософського знання мусить бути суттево доповнена. Слід звернути увагу на всесвітньоісторичний зміст епохи, в яку виникаЄ фinософія. Період близько 500 років (від 800 до 200 рр. до н.е.) прийнято називати осьовим часом всесвітньої історі (К. яcперс). Це був час виникнення і розквіту філософських, релігійних і наукових вчень конфуціанства і даocизму в Китаї брахманізму і буддизму в Індї, зороастризму в Персії, пророків у Палестині. У Греції -це час Гомера, Парменіда, Геракліта, Платона, Фукідіда, Архімеда. Як зазначає німецький філософ К. Ясперс, все, що було пов'язано з цими іменами, виникло майже одночасно і незалежно одне від одного. У цю епоху були розроблені основні категорії, якими ми мислимо сьогодні, закладені основи світових релігій. У цей період людина усвідомлює своє буття, себе як істоту універсальну. Саме Тоді, за словами К. Ясперса відбувся найрізкіший поворот в історії явилася людина такого типу, який існує і зараз. Таким чином, виникнення філосо в Стародавній Греції слід розглядати в контексті радикальних культурних і цивілізаційних зрушень всесвітнього масштабу.